ทันตกรรม ม.รังสิต คลินิกเพื่อคนรักสุขภาพฟัน (ตอนที่ 2)

ทันตกรรมม.รังสิต, คลินิกทำฟันม.รังสิต, คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต, อาคารรังสิตประยูรศักดิ์,

หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับคลินิกทันตกรรม ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กันไปบ้างแล้วในตอนที่ 1 ในตอนที่ 2 นี้ เราจะมาทำความรู้จักกับคลินิกในส่วนของนักศึกษาทันตแพทย์ว่าเป็นอย่างไร และมีขั้นตอนในการรักษาให้กับคนไข้อย่างไรบ้าง

คลินิกในส่วนนักศึกษาทันตแพทย์นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 คลินิกใหญ่ๆ คือ คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก และคลินิกทันตกรรมทั่วไป

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก เป็นคลินิกสำหรับดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ให้กับเด็กที่อายุไม่เกิน 12 ปี ซึ่งผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานเข้ามารับการรักษาได้เลย ขั้นตอนในการรักษาจะเป็นการรักษาสุขภาพฟันแบบต่อเนื่อง คือรักษาทั้งหมดในช่องปาก โดยคลินิกนี้คนไข้จะไม่มีนักศึกษาทันตแพทย์ประจำตัวคอยนัดมาตรวจ แต่จะมีเจ้าหน้าที่ของคลินิกทันตกรรมเป็นผู้โทรไปนัดหมายวันเวลา เพื่อให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้ามารับการรักษา ซึ่งการนัดในแต่ละครั้งก็จะขึ้นอยู่กับความสะดวกของเด็กและผู้ปกครอง

การเข้ารับการรักษาในครั้งแรก คนไข้จะได้รับการเอ็กซเรย์ทางทันตกรรมสำหรับเด็ก หรือที่เรียกว่า Occlusal radiograph เป็นการถ่ายภาพรังสีเพื่อดูว่าเด็กมีหน่อฟันแท้หรือไม่ เพื่อที่จะได้วางแผนในการรักษาอย่างถูกต้อง


บรรยากาศภายในคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก (คลินิกในส่วนของนักศึกษาทันตแพทย์)

ส่วนคลินิกทันตกรรมทั่วไป คนไข้ที่เข้ามารับการรักษาจะต้องมีอายุ 13 ปีขึ้นไป โดยปกติแล้วคลินิกแห่งนี้จะมีทั้งคนไข้เดินทางมาด้วยตนเอง และคนไข้ที่นักศึกษาทันตแพทย์ติดต่อมาเพื่อเข้ารับการรักษา โดยแบ่งขั้นตอนในการตรวจเพื่อเข้ารับการรักษา ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 จะเป็นการตรวจเช็คสุขภาพปากและฟันให้กับคนไข้ทุกคนที่เข้ามารับการรักษาในครั้งแรก เพื่อทำประวัติ โดยนักศึกษาทันตแพทย์ลงเวรประจำวัน ซึ่งคนไข้จะได้รับการเอ็กซเรย์ 2 แบบ คือแบบรอบศีรษะ (Panoramic radiograph) จะเป็นการถ่ายภาพรังสี ที่แสดงให้เห็นถึงภาพขากรรไกรบนและล่าง ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นฟันคุด หรือฟันที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในช่องปาก และช่วยในการตรวจพัฒนาการของความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นในช่องปาก


การเอ็กซเรย์แบบรอบศีรษะ

ส่วนการเอ็กซเรย์อีกแบบหนึ่ง คือ แบบด้านประชิดฟัน (Bite wing radiograph) จะเป็นการถ่ายภาพรังสีที่แสดงให้เห็นลักษณะฟันเป็นซี่ๆ สามารถมองเห็นภาพด้านประชิดฟันได้อย่างชัดเจน เพื่อตรวจดูฟันผุ ดูชนิดและความรุนแรงของกระดูกเบ้าฟัน เป็นต้น หลังจากตรวจเช็คสุขภาพปากและฟันในขั้นตอนที่ 1 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คนไข้ก็จะกลับบ้านไป และรอจนกว่านักศึกษาทันตแพทย์จะโทรไปนัดวันเวลา เพื่อให้คนไข้เข้ามารับการรักษาในขั้นตอนต่อๆไป


การเอ็กซเรย์แบบด้านประชิดฟัน 

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการนัดมาตรวจสุขภาพปากและฟันอีกครั้ง โดยนักศึกษาทันตแพทย์ประจำตัว การนัดในครั้งนี้ คนไข้จะได้รับการพิมพ์ปาก และถ่ายภาพช่องปาก เพื่อนำไปทำแฟ้มประวัติคนไข้

ขั้นตอนที่ 3 จะเป็นการนัดเพื่อตรวจสุขภาพเหงือกของคนไข้ เพื่อที่จะได้พิจารณาว่าคนไข้เป็นโรคปริทันต์(โรคเหงือกอักเสบ)หรือไม่ ถ้าเป็นจะอยู่ในระดับใด

ขั้นตอนที่ 4 จะเป็นการนัดเพื่อตรวจโรคในช่องปาก หากคนไข้มีฟันผุก็จะต้องทำการอุดฟันเสียก่อน เพื่อให้คนไข้สามารถกลับไปทำความสะอาดฟันได้ ซึ่งหลังจากการนัดในครั้งนี้ นักศึกษาทันตแพทย์จะนำแฟ้มประวัติของคนไข้ตั้งแต่การตรวจครั้งแรก มาปรึกษากับอาจารย์ทันตแพทย์เพื่อวางแผนในการรักษา

ขั้นตอนที่ 5 ขูดหินปูน (เพื่อทำความสะอาดฟัน) และเริ่มทำการรักษาตามแผนการรักษาที่วางเอาไว้ และจะมีการนัดครั้งต่อๆไปจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา


บรรยากาศภายในคลินิกทันตกรรมทั่วไป (
คลินิกในส่วนของนักศึกษาทันตแพทย์)

ในตอนหน้าจะเป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ การตรวจวินิจฉัยโรคโดยภาพรวมก่อนเข้ารับการรักษา โดยมีอาจารย์ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษาเป็นผู้ให้คำแนะนำ สามารถติดตามได้ในตอนที่ 3

 

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ทันตกรรม ม.รังสิต คลินิกเพื่อคนรักสุขภาพฟัน(ตอนที่ 1)
อ่านต่อ : http://www.jr-rsu.net/article/1320