• เสน่ห์ตลาดชุมชน “ใต้โหนด” ยังแรง นักช็อปใต้ แห่อุดหนุนไม่ขาดสาย
  • ผู้โดยสารโวย แท็กซี่เมเจอร์ฯรังสิต รับแต่เหมาจ่าย-ไม่กดมิตเตอร์
  • ธุรกิจรับจ้างเล่นดนตรีไทยซบ เหตุคนรุ่นใหม่ไม่นิยม
  • การแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อพ่อ
  • การบินไทย มอบเงินช่วยเหลือกองทุนผู้ป่วย
  • สรุปเนื้อหาการเรียนการสอนรายได้หลักหมื่น
  • เร่งจัดระเบียบพืชน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลน้อย รับนักท่องเที่ยวชมบัวแดง
  • สน.หัวหมากเตรียมพร้อม บอลไทย-ซาอุ

สิทธิเด็ก

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมถ์,สาขาวิชาวารสารศาสตร์ ,คณะนิเทศศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยรังสิต,LEAF MAGAZINE , FOR MAGAZINE ,PET'FE MAGAZINE
อาจารย์อรรถยา สุนทรายน อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการผลิตนิตยสาร ( Magazine Production)(JRN 453)...